Matematik (YL) Kredili Ders Yapısı ŞemasıDers

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
 
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2016-2017 Güz Dönemi Matematik Seçmeli Dersler() 25
LÜ-MAT-19 Adi Diferansiyel Denklemler Teorisi 3 0 5
LÜ-MAT-25 Fizik ve Mühendislik Problemleri İçin Matematiksel Yöntemler 3 0 5
LÜ-MAT-12 Fonksiyonel Analiz 3 0 5
LÜ-MAT-16 Geometrik Mekanik 3 0 5
LÜ-MAT-11 Matematiksel İstatistik 3 0 5
LÜ-MAT-26 Non-Lineer Diferansiyel Denklemler 3 0 5
LÜ-MAT-13 Riesz Uzaylarına Giriş 3 0 5
LÜ-MAT-28 Temel Topolojik Kavramlar ve Normlu Uzaylarda Lineer Operatörler Teorisi 3 0 5
LÜ-MAT-20 Topoloji 3 0 5
LÜ-MAT-23 Topolojik Vektör Uzayları I 3 0 5
LÜ-MAT-31 Yüksek Diferensiyel Geometri I 3 0 5
Toplam AKTS: 35

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
 
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2016-2017 Bahar Dönemi Matematik Seçmeli Dersler() 45
LÜ-MAT-21 Cebirsel Topoloji 3 0 5
LÜ-MAT-25 Fizik ve Mühendislik Problemleri İçin Matematiksel Yöntemler 3 0 5
LÜ-MAT-29 Lebesque İntegrali ve Ölçüm Teorisi 3 0 5
LÜ-MAT-14 Pozitif Operatörler ve Banach Örgüleri 3 0 5
LÜ-MAT-09 Regresyon Analizi I 3 0 5
LÜ-MAT-27 Sınır Değer Problemlerinin Nümerik Yaklaşımı 3 0 5
LÜ-MAT-33 Yüksek Diferansiyel Geometri II 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Yıllık Toplam AKTS: 100
Tez

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
 
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
 
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: Matematik (YL) Kredili Ders Yapısı Şeması